Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, informujemy, że:

1.

Administratorem danych osobowych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Biblioteką jest możliwy przez pocztę elektroniczną na adres
e-mail: biblio@mbp.kalisz.pl, telefonicznie: 62 757 34 30.

2.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

 

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane, podane dobrowolnie przez kandydata, przetwarzane są na podstawie jego zgody.

5.

Dane będą przechowywane:

 

  1. do zakończenia procesu rekrutacji,
  2. przez 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, gdy Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji; po tym terminie dokumentacja zostaje zniszczona, 
  3. do momentu rozstrzygnięcia sporu, gdyby wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw względem przeprowadzonej rekrutacji.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania ich kopii, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

Banery/Logo