Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Polityka prywatności dla użytkowników mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkownika poprzez media społecznościowe: https://www.facebook.com/MBPKalisz/, https://www.instagram.com/biblio.kalisz/?igshid=gseiirgyzbp2
oraz https://www.tiktok.com/@bibliotekakalisz?lang=pl-PL przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, z siedzibą na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 34 30, e-mail: biblio@mbp.kalisz.pl (dalej: Biblioteka), będącą Administratorem Danych Osobowych.

1.2

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

1.3.

Wszelkie dane przetwarzamy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1.4

Strony są dostępne w ramach serwisów Facebook, Instagram i TikTok, które gdy użytkownik przegląda ich zawartość (niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany czy nie), przetwarza jego dane osobowe, aby móc dostarczyć reklamy swoich partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez firmę Meta znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy, https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
oraz https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.

1.5.

Serwisy społecznościowe wykorzystują pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników znajdują się na stronach: https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav, https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl-PL.

2.

Przetwarzanie danych osobowych

2.1

Biblioteka przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”; udostępniły którykolwiek z postów zamieszczony na fanpage’ach; opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów na nich zamieszczonych; komunikowały się z Biblioteką za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisów (chat, wiadomości).

2.2.

W związku z korzystaniem ze stron Biblioteki w mediach społecznościowych  przetwarzane są następujące dane użytkownika: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, inne dane, które użytkownik wprowadził dobrowolnie i udostępnił publicznie na swoim profilu. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’ach Biblioteki przez odkliknięcie przycisku „Lubię to” albo skorzystanie z funkcji „Przestań obserwować”, lub też usuwając swój profil ze strony Facebook.com., Instagram.com, Tiktok.com

2.3.

Podczas przeglądania profili Biblioteki, serwisy społecznościowe automatycznie zbierają informacje o tej wizycie, w które Biblioteka ma wgląd poprzez udostępniony jej panel administratora. Zebrane w ten sposób dane statystyczne (np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność) Biblioteka wykorzystuje, aby dobierać zamieszczane treści do preferencji użytkowników.

2.4.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są:

 

  • w celu prowadzenia stron Biblioteki na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok na warunkach oraz zasadach przez nie określonych,
  • w celu informowania o oferowanych usługach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę,
  • w celu komunikacji z osobami korzystającymi z usług Biblioteki oraz zainteresowanymi tematyką profili za pomocą odpowiednich funkcjonalności serwisów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania i popularności fanpage’y, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.5.

Dane osobowe użytkowników mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do momentu wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.6.

Dane osobowe użytkowników mogą być również przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

3.

Okres przechowywania danych

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawą prawną przetwarzania danych:

 

  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody,
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’e Biblioteki będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram i TikTok.

4.

Odbiorcy danych

 

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  • właścicielom ww. portali społecznościowych na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez tych właścicieli.

5.

Prawa użytkownika

5.1.

Użytkownikowi, jako osobie fizycznej, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

5.2.

W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Biblioteka zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’y w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

6.

Linki do innych stron internetowych

6.1.

W postach zamieszczonych na profilu https://www.facebook.com/MBPKalisz/ Facebook mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

6.2.

Te strony internetowe działają niezależnie od fanpage’u https://www.facebook.com/MBPKalisz/, Biblioteka nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.

6.3.

Strony te powinny posiadać własne polityki prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik winien się zapoznać.

6.4.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7.

Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1.

Biblioteka dokłada starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych w Bibliotece oraz nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

7.2.

Zarówno fanpage’e na portalach Facebook, Instagram i TikTok, jak i strona Biblioteki https://mbp.kalisz.pl obsługuje bezpieczny protokół https.

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Niezależnie od zapoznania się z niniejszą „Polityką prywatności” każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com, Instagram.com, Tiktok.com.

8.2.

Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwie jak najszersze środki bezpieczeństwa.

8.3.

We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą „Polityką prywatności” stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

8.4.

Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności” poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

Banery/Logo