Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Listy

Monika Sobczak-Waliś tym razem nie sięga głęboko w przeszłość. Przypomina za to o odchodzącej już w cień formie komunikacji międzyludzkiej, jaką są listy. Trzy kolekcje i duże nazwiska - korespondencja Jarosława Iwaszkiewicza z Marianem Abramowiczem, listy Asnykowców: Henryka Jedwabia, Tadeusza Pniewskiego i Józefa Garlińskiego oraz unikalny zbiór grypsów z czasów II wojny światowej.