Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla korzystających z kanału YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

https://www.youtube.com/channel/UCdvIwF262cRwENuoZHzQU6w/featured.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie internetowym YouTube.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biblio@mbp.kalisz.pl, pisemnie – Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz lub telefonicznie: 62 757 34 30. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu utworzyła swój kanał na YouTube,  na zasadach określonych przez firmę Google LLC, w celu informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowania akcji, projektów, wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje, budowania i utrzymania społeczności związanej z Biblioteką. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rodo), wyrażonej podczas korzystania z funkcjonalności YouTube (np.: komentarze, chat, wiadomości) poprzez akceptację regulaminów serwisu.

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane uzyskujemy od administratora portalu YouTube, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na kanale Biblioteki w serwisie internetowym YouTube. Biblioteka będzie przetwarzać dane osób, które dokonały subskrypcji kanału poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”, polubiły zamieszczony materiał poprzez kliknięcie ikony „To mi się podoba”, opublikowały swój komentarz pod filmem zamieszczonym na kanale, komunikowały się podczas czatu, wysłały wiadomości prywatne. Będą to dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu w serwisie YouTube. Będą to również anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających kanał dostępne serwisowi YouTube stosownie do warunków korzystania z tego serwisu, gromadzone dzięki Google Analytics i plikom cookies. Każdy plik cookie zawiera ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Pliki cookies przechowują między innymi informacje na temat Państwa wizyty i preferencji. Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube, jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, również jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z portalu, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

Integracja filmów z YouTube.

Filmy, które Biblioteka zamieszcza w serwisie YouTube, przechowywane są na stronie https://www.youtube.com/channel/UCdvIwF262cRwENuoZHzQU6w/videos, można je również odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane z tzw. „rozszerzonym modułem ochrony danych”, to znaczy, że nie przesyła Pani/Pan danych o sobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero wtedy, gdy są one odtwarzane, dane zostaną przesłane do Google jako administratora serwisu. Będą to co najmniej następujące dane: adres IP oraz ID Cookies, specyficzny adres odwiedzanej za naszym pośrednictwem strony, data systemowa i czas połączenia oraz identyfikator przeglądarki. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzy sobie Pani/Pan przyporządkowania do profilu, prosimy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Informacje, jakie zbiera YouTube, oraz sposób, w jaki je wykorzystuje, zależą od tego, jak Pani/Pan korzysta z naszych usług i jak ma skonfigurowane ustawienia prywatności.

  1. Odbiorcy danych

 Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca usługi informatyczne Bibliotece;

- właścicielowi serwisu internetowego YouTube, tj. Google LLC, na zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

We własnym zakresie Biblioteka nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania portalu YouTube i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że możliwy jest transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pod linkiem Zasady przesyłania danych – Prywatność i warunki – Google zawarte są informacje w zakresie przestrzegania przez Google zasad przesyłania danych osobowych poza obszar państw członkowskich UE. Aby uzyskać więcej informacji o programie Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google LLC, prosimy wejść na stronę https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=PL&hl=pl. Więcej informacji i wskazówek na temat ochrony swojej tożsamości znajduje się pod linkiem https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem kanału lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym). Administrator portalu YouTube może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

  1. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie tejże zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Postanowienia końcowe:

Niezależnie od zapoznania z klauzulą informacyjną każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami Google LLC, właściciela YouTube. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej klauzuli informacyjnej poprzez opublikowanie nowej jej wersji w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej https://mbp.kalisz.pl/. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwie jak najszersze środki bezpieczeństwa, o których wyżej informujemy. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać przetwarzane przez nas dane osobowe i ochronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich.

Banery/Logo