Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Działalność kulturalna i edukacyjna

Organizacja form pracy z czytelnikiem opiera się na różnorodnych działaniach. Wypełniając misję kulturotwórczą organizujemy wydarzenia kulturalne służące integracji mieszkańców oraz popularyzacji wiedzy i czytelnictwa. Filia stanowi ośrodek wiedzy o regionie, jest centrum promocji środowiska lokalnego, zwłaszcza regionalnych twórców.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom różnych grup naszych użytkowników organizując:

  • lekcje biblioteczne według  programu ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”
  • spotkania literacko-muzyczne
  • spotkania autorskie
  • wystawy
  • zajęcia plastyczne
  • wycieczki do biblioteki

Na stałe w kalendarzu imprez bibliotecznych znajdują się: Tydzień Bibliotek, czytania tekstów literackich w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Choinka poetycka”, „Czytania rocznicowe” itp.

Prowadzimy działalność wystawienniczą: są to wystawy okolicznościowe nawiązujące tematycznie do rocznic historycznych, literackich, wystawki prac dzieci itp. oraz cykl stały: „Kalisiana w księgozbiorze MBP” - wystawy połączone ze spotkaniami autorskimi, „…ludzie przychodzą, ludzie odchodzą…”, in memoriam - wspominamy Tych co odeszli w danym roku.

Filia współpracuje:

z osiedlowymi szkołami, przedszkolem, Radą Osiedla „Majków”, z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w mieście i województwie, w tym ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (Aneta Lipińska - przewodnicząca w zarządzie Oddziału SBP w Kaliszu), z Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom (Aneta Lipińska – lider Fundacji, w roku szkolnym 2012/2013 wyróżnienie dla Lidera i Filii nr 7 w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię w ramach akcji CPCD) oraz ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”.

Zapraszamy także do działu „Oferta dla szkół i przedszkoli”.