Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Zastępca dyrektora

Anna Kubiak

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B

e-mail: a.kubiak@mbp.kalisz.pl