Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.kalisz.pl oraz katalogu elektronicznego biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.01.2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 30.10.2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pojedyncze dokumenty zapisane jako JPG

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia strony www

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki
 • Możliwość zmiany kontrastu                                                        
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki
 • W celu skorzystania z opcji czytania tekstu na głos wymagane jest zainstalowanie czytnika ekranowego na komputerze użytkownika

Dane zgromadzone do roku 2015 są udostępnione w formie strony archiwalnej http://archiwum.mbp.kalisz.pl/ i nie spełniają wymogów ustawy. Deklaracja dostępności dotyczy treści od stycznia 2016 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 • Osoba kontaktowa: Marcin Galant
 • E-mail: biblio@mbp.kalisz.pl
 • Telefon: 62 757 34 30

lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie www.mbp.kalisz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (ul. Łazienna 6)

 • Dyrekcja, Dział Księgowo-Finansowy, kadry, sekretariat i Dział Administracyjno-Gospodarczy mieszczą się na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego nieogrodzonego. Do wejścia prowadzą schody. Aby wejść, należy przejść przez jednoetapowy system kontroli: domofon po prawej stronie przy drzwiach.
 • Na parterze za drzwiami znajduje się Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej, do którego prowadzi korytarz.
 • W budynku nie są prowadzone wypożyczenia książek.
 • Ponadto na pierwszym piętrze w jednym z pomieszczeń siedzibę ma Towarzystwo Miłośników Kalisza (osobny przycisk na domofonie).
 • Budynek posiada klatkę schodową łączącą piętra
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak parkingu dla interesantów
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Biblioteka Główna, ul. Legionów 66

 • Budynek wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony
 • Czytelnia i wypożyczalnia znajdują się na parterze
 • Budynek posiada klatkę schodową łączącą piętra
 • Wejście na parter wymaga pokonania schodów
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking z tyłu budynku
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Stojaki na rowery
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku, duża liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 1 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Górnośląska 29

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych, także do Oddziału Dziecięcego
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Stojaki na rowery
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku, duża liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 2, ul. Serbinowska 25

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Stojak na rowery
 • Przystanki komunikacji miejskiej znacznie oddalone od budynku, duża liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 3, ul. Krótka 3

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze kamienicy mieszkalnej,
 • Wejście do budynku po schodach
 • Brak windy
 • Brak klatki schodowej wewnątrz, dojście do wypożyczalni przez korytarz
 • Dojście do pokoiku terapeutycznego przez wypożyczalnię
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku, duża liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 4, al. Wolności 27

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze kamienicy mieszkalnej,
 • Wejście na parter klatką schodową po schodach znajdujących się w nie najlepszym stanie technicznym, wcześniej konieczność otwarcia ciężkich drzwi
 • Brak windy
 • Dojście do wypożyczalni przez korytarz
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe i stojaki na rowery znajdują się po drugiej stronie ulicy
 • Przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu budynku, znacząca liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 5 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Złota 26-28

 • Biblioteka mieści się na parterze bloku mieszkalnego,
 • Wejście do budynku bezpośrednio z ulicy
 • Możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych, także do Oddziału Dziecięcego
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych; ogólnodostępne miejsca parkingowe i stojaki na rowery znajdują się na centrum przesiadkowym przy ul. Majkowskiej
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku, umiarkowana liczba połączeń, w godzinach wieczornych niewielka
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 6 z Oddziałem pn. Izba Pamięci Szczypiorna, ul. Wrocławska 189A

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku wolnostojącego znajdującego się za budynkiem mieszkalnym. Nie jest on dobrze widoczny bezpośrednio z ulicy, o jego istnieniu informują drogowskazy
 • Wejście do budynku bezpośrednio z podwórza
 • Możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych
 • Dojście do wypożyczalni przez korytarz
 • Izba Pamięci Szczypiorna znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody; brak możliwości wjazdu wózkiem, brak windy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku (po tej samej stronie ulicy znajduje się w pobliżu przystanek na żądanie, po drugiej stronie nie ma odpowiednika), umiarkowana liczba połączeń, w godzinach wieczornych niewielka
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 7, ul. Juliana Tuwima 10

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku wolnostojącego
 • Wejście z boku budynku po schodach, następnie klatką schodową na piętro
 • Brak windy
 • Dojście do wypożyczalni przez korytarz
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe przed wejściem
 • Przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu budynku, umiarkowana liczba połączeń, w godzinach wieczornych niewielka
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 9 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Serbinowska 1A

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze budynku o charakterze usługowo-handlowym
 • Wejście do budynku bezpośrednio z otwartej bramy łączącej ulicę z parkingiem, następnie klatką schodową na piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe
 • Przystanki komunikacji miejskiej blisko budynku, niewielka liczba połączeń, w godzinach wieczornych znikoma; z bardziej oddalonych przystanków duża przez większość dnia
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 12, ul. Toruńska 7

 • Biblioteka mieści się w piwnicy budynku szpitalnego
 • Wejście na teren szpitala przez bramę, następnie w lewo wokół budynków
 • Wejście do budynku bezpośrednio z ulicy, następnie klatką schodową w dół i korytarzami w piwnicy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe szpitala, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przystanki komunikacji miejskiej średnio oddalone od budynku, umiarkowana liczba połączeń
 • Ze względu na umiejscowienie Filii w budynku szpitala, brak możliwości wejścia z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Filia nr 16, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15

 • Biblioteka mieści się w piwnicy bloku mieszkalnego.
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, wspólne dla biblioteki i punktu usługowego, następnie klatką schodową w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przystanki komunikacji miejskiej blisko budynku, duża liczba połączeń
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Banery/Logo