Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

HOCKI-KLOCKI

Filia nr 9, ul. Serbinowska 1A

data wydarzenia: 5 grudnia 2022

5 grudnia przeprowadzono w Filii nr 9 warsztaty pn. „Hocki - klocki” dla uczniów klas początkowych ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu. Czternaścioro dzieci (siedmioro polskich i siedmioro ukraińskich) z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte spędziło kreatywnie, rozwojowo i przyjemnie czas w bibliotece.

Kolejne warsztaty międzykulturowe przeprowadziliśmy wspólnie z przedstawicielami Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu – Tomaszem Szulcem i tłumaczem Vladyslavem Stepantsem. Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu reprezentowali podczas zajęć: Joanna Piotrowska, Malwina Nowacka, Joanna Wypych, Hubert Mościpan, Karol Pietrzak i Katarzyna Chudzik.

Aby nastrój i sceneria sprostały wydarzeniu, w gablotach bibliotecznych zagościła ekspozycja klockowych figur i pojazdów o imponujących kształtach i rozmiarach, której twórca – Tomasz Szulc przybliżył uczniom historię powstania ulubionych przez pokolenia klocków „Lego”. Nie zabrakło również poświęconych tej tematyce czasopism i książek, a jedno z zawartych w nich opowiadań rzuciło światło na kolosalne możliwości techniczne powołanych do życia konstrukcji. Uczniowie uzbrojeni w wiedzę, wyobraźnię i inspiracje przystąpili do działania. Najpierw burza mózgów w zespołach, na które zostali podzieleni i decyzja o wspólnej lub indywidualnej pracy. Kobieca część uczestników szybko zdecydowała się na pracę indywidualną, zaś męska zabrała się do pracy zespołowej. Zadaniem młodych konstruktorów było stworzenie klockowej budowli, pojazdu lub postaci. Można też było, jeśli czas i umiejętności pozwolą, zbudować wszystkie z proponowanych kształtów. Zabawa była znakomita, a pomysły zaskakujące. Bogate i duże zestawy klocków dawały ogromne twórcze możliwości i dzieci z nich skorzystały. Powstało więzienie, robot, pojazd kosmiczny, jednorożec, panda, bocian i inne pomysłowe konstrukcje.

Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami z okazji zbliżających się mikołajek i we wspaniałych humorach wróciły do szkoły.

 

Warsztaty finansowane są przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014 – 2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI)”.

 

tekst: Joanna Piotrowska