Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

BANK MAGNESIAKÓW przyciągnął do kaliskiej biblioteki ponad 350 dzieci

data wydarzenia: 16 grudnia 2022

Akcja „Bank Magnesiaków” to kolejny wspólny sukces Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i PKO Banku Polskiego SA (Sponsora Głównego). Projekt skierowany był do dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0-3 kaliskich szkół podstawowych. Wpisywał się w obchody Roku Marii Konopnickiej i był adresowany do najmłodszych kaliszan w celu promocji czytelnictwa, twórczości Marii Konopnickiej i zachęcenia dzieci do kreatywnej zabawy plastycznej. Jest to już trzecia, po „Zostań Supermolem Bibliotecznym” i „Literka do literki – grosik do grosika”, ogólnomiejska akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych kaliszan, której organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. Od 2019 roku asnykowska książnica przeprowadza autorskie projekty skierowane dla dzieci. Liczba ich uczestników sięga już blisko 1200.

Dzieci, które dołączyły do akcji „Bank Magnesiaków”, otrzymywały jagodowe naklejki w placówkach MBP w Kaliszu za wypożyczanie książek, a co drugą wizytę także magnesy symbolizujące bohaterów utworów Marii Konopnickiej: „Magdusia i pieski”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”, „Stefek Burczymucha” i „Na jagody”. Magnesy ozdabiały wedle własnej wyobraźni, wykorzystując dowolną technikę i materiały. Uczestnicy akcji tworzyli własną, unikatową kolekcję czterech Magnesiaków: pieska Brysia, kotka Pimpusia Sadełko, myszkę Stefcię i krasnala Jagodowego Króla. Swoją niepowtarzalną kolekcją mogli się pochwalić, wysyłając jej zdjęcie na adres o1.kalisz@pkobp.pl. Dodatkowe nagrody za najciekawsze Magnesiaki przyznawał PKO Bank Polski. Upominki były wręczane dzieciom podczas wizyty w Banku przy ul. Górnośląskiej 80 w Kaliszu. Podczas tych odwiedzin dzieci poznawały ofertę skierowaną do najmłodszych, tajniki pracy w kaliskim banku i mnóstwo praktycznych umiejętności, m.in.: jak używać liczarki do pieniędzy i odróżnić prawdziwy banknot od fałszywego. Do projektu „Bank Magnesiaków” włączyło się ponad 350 najmłodszych czytelników. Akcja pokazała dzieciom, że książki w kaliskiej bibliotece są bezpłatne i atrakcyjne, a ich czytanie wręcz opłacalne. Pomysłodawczynią projektu „Bank Magnesiaków” była Anna Kubiak - zastępca dyrektora MBP, a autorem grafik Arkadiusz Błaszczyk - kierownik Biblioteki Głównej. Koordynatorem akcji ze strony PKO Banku Polskiego była Agnieszka Wojczyszyn.

Podsumowanie akcji „Bank Magnesiaków” odbyło się 16 grudnia 2022 roku w siedzibie PKO Banku Polskiego przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu. Wzięły w nim udział przedszkolaki oraz przedstawiciele: PKO Banku Polskiego, Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka i kaliskich placówek edukacyjnych. Na podsumowanie projektu zostały zaproszone dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jacka i Agatki” w Kaliszu, z którego to najwięcej małych czytelników włączyło się do akcji „Bank Magnesiaków”. Przedszkolaki przygotowały na tę okoliczność występ artystyczny: śpiewały i recytowały, także jeden z utworów Marii Konopnickiej. Miłą niespodzianką był także wiersz dedykowany Małgorzacie Matczak z Filii nr 2, która w tym roku przechodzi na emeryturę, a przez wiele lat prowadziła zajęcia biblioteczne dla dzieci z tego przedszkola. Przestrzeń banku wypełniły prace dzieci, nawiązujące do twórczości Marii Konopnickiej oraz fotografie najciekawszych kolekcji Magnesiaków. Podczas podsumowania projektu „Bank Magnesiaków” wręczono nagrody i dyplomy dla placówek, z których najwięcej dzieci zaangażowało się w akcję promującą czytelnictwo w Kaliszu. Wśród przedszkoli zdecydowanie wygrało Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”, gratulacje i nagrody przyjęła Dorota Zdyb, dyrektor tej placówki. Wśród szkół podstawowych liderem akcji okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu; dyplom i nagrody przyjęła Małgorzata Broniarczyk. Atrakcyjną częścią podsumowania akcji „Bank Magnesiaków” była możliwość zwiedzenia PKO Banku Polskiego przy ul. Górnośląskiej, także miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla klientów. Dzieciom zaprezentowano działanie liczarki i urządzenia sprawdzającego autentyczność banknotów. Przedszkolaki otrzymały również upominki i wzięły udział w licznych zabawach animacyjnych. Podczas podsumowania akcji „Bank Magnesiaków” Urząd Miasta Kalisza reprezentowała Grażyna Dziedziak – naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, która na ręce dyrektora Banku złożyła w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza dyplom i podziękowanie za działania wspierające kulturę w Kaliszu.

W podsumowaniu projektu biblioteczno-bankowego wzięli udział: Edwin Napierała – dyrektor Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Kaliszu oraz Agnieszka Wojczyszyn – kierownik zespołu. Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu reprezentowali: dyrektor Robert Kuciński, Anna Kubiak – zastępca dyrektora, Arkadiusz Błaszczyk – kierownik Biblioteki Głównej, Anna Fokt – kierownik Filii nr 1, Małgorzata Matczak – kierownik Filii nr 2, Monika Pawlak – p.o. kierownika Filii nr 5, Malwina Nowacka z Filii nr 9, Hubert Mościpan oraz Marcin Galant.

 

Realizacja akcji „Bank Magnesiaków” była możliwa dzięki Sponsorowi Głównemu – PKO Bankowi Polskiemu. Jeszcze tylko do 30 grudnia 2022 roku mogą do niej przystąpić dzieci, a kolekcję Magnesiaków i dodatkowe nagrody za jej ozdobienie będzie można uzyskać do końca maja 2023 roku.