Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Czytaki

Czytanie książek łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa egzemplarze odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej. Urządzenia Czytak 4 są wypożyczane w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe.