Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Wpłaty czytelnicze

Drodzy Czytelnicy,

informujemy, że należności za nieterminowy zwrot książek można wpłacać w placówkach MBP oraz przelewem na nowe konto bankowe Biblioteki:

54 1090 1128 0000 0001 5111 2170

Otrzymane środki przeznaczamy na zakupy nowości wydawniczych do księgozbioru MBP.

Mile widziane są również dobrowolne wpłaty czytelnicze. Książki, które w naszych zbiorach są dzięki Waszemu wsparciu, otrzymują taką pieczęć:

Zakup pieczątka