Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Leon Prauziński

Dziś Maria Kubacka-Gorwecka przedstawia sylwetkę Leona Prauzińskiego, polskiego żołnierza, malarza i grafika, który urodził się w Poznaniu, a kształcił m.in. w Ostrowie Wielkopolskim.