Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Templum Libri dla MBP w Kaliszu

Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań

data wydarzenia: 16 maja 2024

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu otrzymała z rąk marszałka województwa wielkopolskiego zaszczytny tytuł „Templum Libri”. Został on wręczony podczas czwartkowej gali Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek.

Zaszczytny tytuł „Templum Libri” w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu odebrał jej dyrektor, Robert Kuciński. W laudacji podkreślono, że kaliska biblioteka jest wzorem instytucji, która łączy tradycję z nowoczesnością, inspirując mieszkańców do korzystania z bogactwa wiedzy dostępnej w „świątyni książek”.

Gala święta wielkopolskich bibliotekarzy tym razem została zorganizowana w Auli Artis Collegium da Vinci. Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Małgorzaty Grupińskiej-Bis, na uroczyste obchody przyjechało wielu przedstawicieli bibliotek publicznych działających w naszym regionie, moderatorów klubów czytelniczych, autorki i autorzy książek oraz przedstawiciele wydawnictw.

Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zorganizowany, aby okazać wdzięczność i podziękować społeczności bibliotekarskiej za jej wkład w rozwój czytelnictwa i kultury w Wielkopolsce. Jak powiedziała Dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Małgorzata Grupińska-Bis: „Czytanie tylko z pozoru jest samotnym obcowaniem z tekstem. Tak naprawdę jest czynnością społeczną, bo przecież chcemy z kimś porozmawiać o tym, co przeczytaliśmy i co przeżyliśmy dzięki książce. O roli książek można by mówić bez końca. O bibliotekach, które nie są już tylko świątyniami ciszy – także. Czytajmy i pokazujmy, że czytamy. To bardzo ważne. Szanowni bibliotekarze! Dzięki Wam, Waszym śmiałym marzeniom i niezwykłej wręcz kreatywności, Biblioteki pięknieją, zarówno jeśli chodzi o przestrzenie, jak i o aktywności, które oferują użytkownikom. Dziękuję Wam za pasję, zaangażowanie i niegasnącą energię. Niech wasza aktywność i wysiłek będą zawsze należycie doceniane oraz nagradzane”.

Odczytany został również list gratulacyjny od Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, dra Tomasza Makowskiego. „Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to święto całej społeczności bibliotekarskiej województwa. Z dużym uznaniem odnoszę się do pracy Pani Dyrektor oraz pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a także wszystkich bibliotek wielkopolskich. Dziękuję za cenny wkład w rozwój czytelnictwa i promocję kultury w regionie, za codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności” – pisze w liście dr Tomasz Makowski.

Ważnym momentem było uhonorowanie bibliotekarzy i bibliotek, którzy szczególnie aktywnie działali w różnych obszarach promocji czytelnictwa i kultury. Przemawiał do nich Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak: „W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat biblioteki przeszły bardzo znaczącą ewolucję, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie. Dzisiaj bardzo często są to wielofunkcyjne instytucje kultury, w których nie tylko można wypożyczyć książkę, ale brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Wykorzystują najróżniejsze, nowoczesne, audiowizualne formy prezentacji literatury. Stały się ważnymi centrami rozwoju społecznego. Warto to dostrzec” – zauważa Marszałek.

Podczas Gali wręczono również po raz pierwszy Literacką Nagrodę Wielkopolskich Czytelników. Zanim poznaliśmy zwycięzców, Włodzimierz Mazurkiewicz – Przewodniczący Jury Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, opowiedział o idei nagrody: „Każda forma wspierania czytelnictwa jest potrzebna i cenna. Od lat jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmujemy takie działania i szukamy skutecznych narzędzi. Uznaliśmy, że formuła przyznawania tej nagrody powinna włączyć w proces wyboru nominowanych książek nasze regionalne biblioteki, a poprzez te biblioteki, naszych wielkopolskich czytelników. Nie chcieliśmy, aby były to pozycje tylko najczęściej wypożyczane, dlatego postanowiliśmy zaangażować działających przy bibliotekach członków klubów książki” – tłumaczył Mazurkiewicz.

W kategorii „Literatura dla dorosłych” zwyciężyła Małgorzata Lebda za książkę „Łakome” (Wydawnictwo Znak). W kategorii „Literatura dla dzieci i młodzieży” zaś - Michał Rusinek i Joanna Rusinek za książkę „Szalik. O Wisławie Szymborskiej dla dzieci” (Wydawnictwo Zygzaki).

Laudację dla laureatów wygłosili członkowie jury Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników – dr hab. Magdalena Bednarek oraz prof. Marcin Telicki. Zwycięzcy otrzymali nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł, a każda z nominowanych książek otrzymała wyróżnienie w wysokości 3 tys. zł. Warto dodać, że członkiem tegorocznej kapituły Literackiej Nagrody, jako reprezentant wielkopolskich bibliotek, był Robert Kuciński, dyrektor MBP w Kaliszu.