Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projektowanie uniwersalne - dostępność w instytucjach kultury

Nowy projekt w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury", który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności" Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami" programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

W pierwszych szkoleniach dot. dostępności wzięli udział Robert Kuciński i Anna Kubiak

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie